firavun
Büyüt
Firavunlar genelde Nemes başlığını süsleyen bir etek giymiş olarak tanımlanır. 

Sözlükte "firavun" ne demek?

1. Eski mısır hükümdarlarına verilen san; iskambil kağıtlarıyla oynanan bir çeşit oyun.
2. Kibirli, suratsız ve kötü yürekli kimse.
3. Dinsiz, günahkar, zalim.

Firavun kelimesinin ingilizcesi

n. Pharaoh, ruler of ancient Egypt
Köken: Arapça